Quyền và trách nhiệm của Ban quản lý website

  1. Quyền của Ban quản lý website TMĐT www.imedicare.com.vn

– Có quyền kiểm tra thông tin của các thành viên đăng tải lên website TMĐT, đặc biệt là giá cả và chất lượng sản phẩm,

– Có quyền từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt ngay tư cách thành viên của Khách hàng và quyền truy cập/ sử dụng tài khoản giao dịch của Khách hàng trên website TMĐT bất cứ thời điểm nào nếu chúng tôi nhận định rằng việc tiếp tục cho phép Khách hàng giao dịch có khả năng gây thiệt hại cho www.imedicare.com.vn và các thành viên khác mà không cần sự đồng ý của Khách hàng.

– Từ chối cung cấp một hoặc tất cả dịch vụ trên website TMĐT trong trường hợp thành viên vi phạm quy chế, vi phạm pháp luật  hoặc có những hành vi ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trên sàn giao dịch TMĐT. Tuy nhiên, Ban quản lý sẽ thông báo cho thành viên trong thời gian ít nhất một (01) tháng.

– Xem xét việc chấm dứt quyền sử dụng và thu hồi chứng nhận thành viên nếu thành viên không đủ năng lực tài chính thực hiện nghĩa vụ khi tham giao dịch trên sàn TMĐT hoặc có những hành vi lừa đảo, giả mạo, gây rối loạn thị trường, gây mất đoàn kết đối với các thành viên khác,

– Giữ bản quyền đối với hình thức, nội dung trên www.imedicare.com.vn theo pháp luật về bản quyền. Nghiêm cấm mọi hành vi sử dụng giao diện, thiết kế, trình bày (layout) các hình ảnh, thông tin của www.imedicare.com.vn mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của iMediCare Việt Nam.

– Giữ quyền thay đổi bảng biểu giá dịch vụ và phương thức thanh toán trong thời gian cung cấp dịch vụ cho thành viên theo nhu cầu, điều kiện khả năng của sàn giao dịch TMĐT www.imedicare.com.vn và sẽ báo trước cho các thành viên.

2. Trách nhiệm của Ban quản lý website TMĐT www.imedicare.com.vn

– Đăng ký website TMĐT www.imedicare.com.vn với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền,

– Xây dựng quy chế hoạt động, quy định, hướng dẫn cho Người bán và Người mua khi tham gia giao dịch trên www.imedicare.com.vn,

– Ban hành các cơ chế kiểm tra, giám sát để đảm bảo việc cung cấp thông tin của thành viên trên www.imedicare.com.vn được thực hiện đầy đủ, chính xác,

– Ngăn chặn và loại bỏ những thông tin hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục cấm kinh doanh, hàng giả, hàng nhái hoặc hạn chế kinh doanh,

– Thiết lập cơ chế cung cấp thông tin và các điều khoản hợp đồng trên website TMĐT cho phép thương nhân, cá nhân, tổ chức tham gia sàn giao dịch thực hiện đúng quy trình,

– Lưu giữ thông tin đăng ký của các thành viên khi tham gia giao dịch và thường xuyên cập nhật để thay đổi hoặc bổ sung có liên quan,

– Xây dựng sàn giao dịch bao gồm một số công việc chính như: nghiên cứu, thiết kế, mua sắm các thiết bị phần cứng và phần mềm, kết nối internet, xây dựng chính sách phục vụ cho hoạt động kinh doanh thương mại… trong điều kiện và phạm vi cho phép,

– Hỗ trợ khách hàng giải quyết mâu thuẫn hoặc các tranh chấp phát sinh với Người bán sau khi tiếp nhận thông báo từ khách hàng theo quy định

– Tích cực hỗ trợ cơ quan Nhà nước có thẩm quyền điều tra các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng,

– Duy trì hoạt động ổn định của sàn giao dịch TMĐT www.imedicare.com.vn và có biện pháp, phương án phòng ngừa cho các sự cố có thể xảy ra. Với các nguyên nhân bất khả kháng như: thiên tai, biến động xã hội, các quyết định của cơ quan chức năng… thì sàn TMĐT www.imedicare.com.vn không phải chịu trách nhiệm liên đới,

– Trong mọi trường hợp, iMediCare Việt Nam không chịu trách nhiệm trước những thiệt hại, tổn thất của Khách hàng/ Thương nhân phát sinh trong quá trình giao dịch trên www.imedicare.com.vn, trừ khi những thiệt hại, tổn thất này là do lỗi cố ý của iMediCare Việt Nam. Khi đó, trách nhiệm của iMediCare Việt Nam đối với khách hàng chỉ giới hạn ở giá trị sản phẩm mà khách hàng đã mua trên website www.imedicare.com.vn

– Ban quản lý website TMĐT www.imedicare.com.vn có trách nhiệm hướng dẫn các thành viên thực hiện quá trình mua bán trên sàn giao dịch TMĐT đặc biệt là việc áp dụng chức năng thanh toán trực tuyến.

Website TMĐT www.imedicare.com.vn phải có trách nhiệm:

– Xây dựng và thực hiện cơ chế để đảm bảo việc đăng tải các thông tin trên website TMĐT www.imedicare.com.vn được thực hiện một cách chính xác.

– Không đăng tải những thông tin bán hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật và hàng hóa hạn chế kinh doanh theo quy định tại Thông tư 47/2014/TT-BCT.