Quy trình giao dịch

1. Quy trình giao dịch dành cho Người mua

Khi có nhu cầu mua sản phẩm trên website www.imedicare.com.vn, Người mua thực hiện theo các bước sau đây:

– Tìm kiếm Sản phẩm theo nhu cầu; tham khảo, xem kỹ các thông tin liên quan đến Sản phẩm (giá, chế độ bảo hành, chính sách hỗ trợ,..) cũng như các bên bán mà người mua quan tâm.

– Dựa trên những thông tin tham khảo, Người mua lựa chọn Sản phẩm phù hợp cho vào đơn đặt hàng (sau đây gọi là “Đơn đặt hàng”).

– Người mua rà soát lại các thông tin của Đơn đặt hàng trước khi thanh toán, tiến hành xác nhận hoặc hủy Đơn đặt hàng. Người mua lựa chọn Phương thức thanh toán và nhấn vào ô “Thanh toán” để tiến hành thanh toán cho Đơn đặt hàng của mình.

– Người mua nhận Sản phẩm đặt hàng.

– Mọi thắc mắc, khiếu nại phát sinh (nếu có) của Người mua với Người bán sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật.

2. Quy trình giao dịch dành cho Người bán

Quy trình giao dịch của Người bán tuân thủ theo hợp đồng/thỏa thuận giữa Người bán iMediCare Việt Nam (sau đây gọi là “Hợp đồng”) và các quy chế/quy định áp dụng. Theo đó, Người bán thực hiện theo các bước sau đây:

– Ký kết Hợp đồng với iMediCare Việt Nam và đăng ký tài khoản theo quy trình trên www.imedicare.com.vn;

– Chuẩn bị thông tin/hình ảnh/nội dung của Sản phẩm để đăng tải trên www.imedicare.com.vn theo quy định tại Hợp đồng và Quy chế này;

– Tiến hành đăng sản phẩm theo quy trình trên www.imedicare.com.vn;

– BQT www.imedicare.com.vn sẽ duyệt tin đăng của Người bán trong thời gian từ 2 – 5 ngày; sau khi được duyệt thì tin đăng sẽ hiển thị trên website www.imedicare.com.vn;

– Các bên thực hiện trao đổi và giao dịch trực tiếp với nhau;

– Người bán chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc giải quyết khiếu nại, tranh chấp của Người mua liên quan đến Sản phẩm do Người bán cung cấp trên www.imedicare.com.vn.