Quy chế hoạt động sàn giao dịch

Các điều khoản, nội dung trong Quý chế này được áp dụng từ ngày 01/10/2019 dựa trên Quy định từ Điều 27 đến Điều 34 của Nghị định số 52/2013/NĐ-CP.

– Quy chế này có hiệu lực áp dụng từ ngày 01/10/2019, ngay khi được đăng tải trên website www.imedicare.com.vn cho mọi thành viên, cá nhân và tổ chức tham gia.

– iMediCare Việt Nam có quyền sửa đổi, bổ sung các nội dung của Quy chế này để phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty và hoạt động của sàn giao dịch TMĐT. Khi đó, BQT sẽ thông báo công khai nội dung thay đổi trên website. Quy chế sửa đổi sẽ có hiệu lực sau 05 ngày, kể từ khi thông báo về việc sửa đổi được đăng tải.

– Các thành viên tham gia giao dịch trên website TMĐT www.imedicare.com.vn có trách nhiệm tuân theo các nội dung của Quy chế hiện hành.

  1. Quyền của Ban quản lý website TMĐT www.imedicare.com.vn

– Có quyền kiểm tra thông tin của các thành viên đăng tải lên website TMĐT, đặc biệt là giá cả và chất lượng sản phẩm,

– Có quyền từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt ngay tư cách thành viên của Khách hàng và quyền truy cập/ sử dụng tài khoản giao dịch của Khách hàng trên website TMĐT bất cứ thời điểm nào nếu chúng tôi nhận định rằng việc tiếp tục cho phép Khách hàng giao dịch có khả năng gây thiệt hại cho www.imedicare.com.vn và các thành viên khác mà không cần sự đồng ý của Khách hàng.

– Từ chối cung cấp một hoặc tất cả dịch vụ trên website TMĐT trong trường hợp thành viên vi phạm quy chế, vi phạm pháp luật  hoặc có những hành vi ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trên sàn giao dịch TMĐT. Tuy nhiên, Ban quản lý sẽ thông báo cho thành viên trong thời gian ít nhất một (01) tháng.

– Xem xét việc chấm dứt quyền sử dụng và thu hồi chứng nhận thành viên nếu thành viên không đủ năng lực tài chính thực hiện nghĩa vụ khi tham giao dịch trên sàn TMĐT hoặc có những hành vi lừa đảo, giả mạo, gây rối loạn thị trường, gây mất đoàn kết đối với các thành viên khác,

– Giữ bản quyền đối với hình thức, nội dung trên www.imedicare.com.vn theo pháp luật về bản quyền. Nghiêm cấm mọi hành vi sử dụng giao diện, thiết kế, trình bày (layout) các hình ảnh, thông tin của www.imedicare.com.vn mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của iMediCare Việt Nam.

– Giữ quyền thay đổi bảng biểu giá dịch vụ và phương thức thanh toán trong thời gian cung cấp dịch vụ cho thành viên theo nhu cầu, điều kiện khả năng của sàn giao dịch TMĐT www.imedicare.com.vn và sẽ báo trước cho các thành viên.

2. Trách nhiệm của Ban quản lý website TMĐT www.imedicare.com.vn

– Đăng ký website TMĐT www.imedicare.com.vn với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền,

– Xây dựng quy chế hoạt động, quy định, hướng dẫn cho Người bán và Người mua khi tham gia giao dịch trên www.imedicare.com.vn,

– Ban hành các cơ chế kiểm tra, giám sát để đảm bảo việc cung cấp thông tin của thành viên trên www.imedicare.com.vn được thực hiện đầy đủ, chính xác,

– Ngăn chặn và loại bỏ những thông tin hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục cấm kinh doanh, hàng giả, hàng nhái hoặc hạn chế kinh doanh,

– Thiết lập cơ chế cung cấp thông tin và các điều khoản hợp đồng trên website TMĐT cho phép thương nhân, cá nhân, tổ chức tham gia sàn giao dịch thực hiện đúng quy trình,

– Lưu giữ thông tin đăng ký của các thành viên khi tham gia giao dịch và thường xuyên cập nhật để thay đổi hoặc bổ sung có liên quan,

– Xây dựng sàn giao dịch bao gồm một số công việc chính như: nghiên cứu, thiết kế, mua sắm các thiết bị phần cứng và phần mềm, kết nối internet, xây dựng chính sách phục vụ cho hoạt động kinh doanh thương mại… trong điều kiện và phạm vi cho phép,

– Hỗ trợ khách hàng giải quyết mâu thuẫn hoặc các tranh chấp phát sinh với Người bán sau khi tiếp nhận thông báo từ khách hàng theo quy định

– Tích cực hỗ trợ cơ quan Nhà nước có thẩm quyền điều tra các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng,

– Duy trì hoạt động ổn định của sàn giao dịch TMĐT www.imedicare.com.vn và có biện pháp, phương án phòng ngừa cho các sự cố có thể xảy ra. Với các nguyên nhân bất khả kháng như: thiên tai, biến động xã hội, các quyết định của cơ quan chức năng… thì sàn TMĐT www.imedicare.com.vn không phải chịu trách nhiệm liên đới,

– Trong mọi trường hợp, iMediCare Việt Nam không chịu trách nhiệm trước những thiệt hại, tổn thất của Khách hàng/ Thương nhân phát sinh trong quá trình giao dịch trên www.imedicare.com.vn, trừ khi những thiệt hại, tổn thất này là do lỗi cố ý của iMediCare Việt Nam. Khi đó, trách nhiệm của iMediCare Việt Nam đối với khách hàng chỉ giới hạn ở giá trị sản phẩm mà khách hàng đã mua trên website www.imedicare.com.vn

– Ban quản lý website TMĐT www.imedicare.com.vn có trách nhiệm hướng dẫn các thành viên thực hiện quá trình mua bán trên sàn giao dịch TMĐT đặc biệt là việc áp dụng chức năng thanh toán trực tuyến.

Website TMĐT www.imedicare.com.vn phải có trách nhiệm:

– Xây dựng và thực hiện cơ chế để đảm bảo việc đăng tải các thông tin trên website TMĐT www.imedicare.com.vn được thực hiện một cách chính xác.

– Không đăng tải những thông tin bán hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật và hàng hóa hạn chế kinh doanh theo quy định tại Thông tư 47/2014/TT-BCT.

Trách nhiệm trong trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật

– Website TMĐT www.imedicare.com.vn vn cam kết cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất cho các thành viên khi tham gia giao dịch và nỗ lực đảm bảo sự an toàn, ổn định của toàn hệ thống kỹ thuật. Tuy nhiên, trong trường hợp xảy ra sự cố do lỗi của website, BQT sẽ ngay lập tức áp dụng các biến pháp để giải quyết nhằm đảm bảo quyền lợi cho người mua hàng.

– Khi thực hiện các giao dịch trên website TMĐT www.imedicare.com.vn, các thành viên phải thực hiện theo đúng quy trình hướng dẫn.

– Tuy nhiên, BQT website TMĐT www.imedicare.com.vn sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết trong trường hợp thông báo của các thành viên không được gửi đến BQT, phát sinh từ lỗi kỹ thuật, lỗi đường truyền, phần mềm hoặc các lỗi khác không do BQT gây ra.

Bảo vệ quyền lợi khách hàng

– BQT website TMĐT www.imedicare.com.vn yêu cầu thành viên khi đăng ký tài khoản hay mua hàng phải online cung cấp chính xác một số thông tin cá nhân, như: Họ tên, địa chỉ, điện thoại di động, Email, số CMND, số thẻ thanh toán,… và phải chịu trách nhiệm pháp lý về các thông tin đó.

– Người mua có quyền gửi khiếu nại trực tiếp và yêu cầu Người bán bồi thường trong trường hợp sản phẩm, dịch vụ do người bán cung cấp không đảm bảo chất lượng cũng như thông tin công bố.

Nguyên tắc và quy định chung

– Website www.imedicare.com.vn là website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử và khuyến mại trực tuyến, được thiết lập bởi CÔNG TY CỔ PHẦN IMEDICARE VIỆT NAM, hoạt động theo nguyên tắc công khai, minh bạch và tuân thủ pháp luật.

– www.imedicare.com.vn là sàn giao dịch thương mại điện tử và là website khuyến mại trực tuyến dành cho các cá nhân, thương nhân có nhu cầu giới thiệu, bán hàng hóa, dịch vụ và đã ký hợp đồng với www.imedicare.com.vn để sử dụng dịch vụ thương mại điện tử và/hoặc dịch vụ khác trên www.imedicare.com.vn (sau đây gọi chung là “Người bán”).

– Khách hàng tham gia giao dịch trên www.imedicare.com.vn là mọi cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự từ đủ 15 tuổi trở lên và có tài sản để thực hiện giao dịch mua bán sản phẩm và mọi tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam (sau đây gọi chung là “Người mua”).

– Sản phẩm giao dịch trên www.imedicare.com.vn bao gồm hàng hóa, dịch vụ và phải đáp ứng đầy đủ quy định của pháp luật liên quan, không thuộc các trường hợp cấm kinh doanh hay cấm quảng cáo (sau đây gọi chung là “Sản phẩm”).

– Mọi hoạt động mua bán Sản phẩm trên www.imedicare.com.vn phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của cả Người bán và Người mua. Trong mọi trường hợp, Người bán sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước khách hàng đối với mọi vấn đề liên quan đến Sản phẩm do Người bán cung cấp trên www.imedicare.com.vn. Các tranh chấp phát sinh trong quá trình giao dịch sẽ căn cứ vào các bằng chứng và quy định của pháp luật hiện hành.

– Tất cả các thành viên (Người bán và Người mua) khi tham gia giao dịch trên www.imedicare.com.vn phải tự tìm hiểu về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý của mình, đồng thời cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế hoạt động của website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử www.imedicare.com.vn (sau đây gọi là “Quy chế”) đang có hiệu lực vào thời điểm thực hiện giao dịch.